Aan de slag! Handige gids voor community wealth building

Actieve bewoners, betrokken ambtenaren, buurtinitiatieven, welzijnsorganisaties en sociale ondernemingen kunnen meteen aan de slag met community wealth building in hun wijk. Met de gids voor WijkWelvaartsWerk die vijf concrete stappen uitlegt. Want alles wat actieve bewoners en initiatieven voor hun wijk doen, heeft sociale en economische waarde. En community wealth building is een strategie om die waarde echt te laten meetellen in de wijkeconomie. Of beter: de wijkeconomie te democratiseren.

Elke wijk kent bevlogen mensen die samen een netwerk vormen waarop de hele buurt kan bouwen. In sommige wijken is dit netwerk iets krachtiger dan in andere wijken. WijkWelvaartsWerk ziet die buurtcollectieven als ruggengraat van de wijk: ze scheppen sociale en economische waarde.

Nu kan elke wijk wel versterking gebruiken: meer vrijwilligers, meer ruimte en vrijheid om activiteiten uit te breiden en meer kennis om als gemeenschap op te bloeien. En kan hulp gebruiken om die sociale en economische waarde te laten bloeien voor de eigen wijkeconomie: betere banen voor buurtbewoners, een beter en kleinschaliger winkelaanbod, meer kansen voor lokale ondernemers bijvoorbeeld. Daarvoor is de gids voor WijkWelvaartsWerk.

 

Ga zelf aan de slag met community wealth building en download de gids

 

Waarde is meervoud

WijkWelvaartsWerk is de Nederlandse vertaling van het begrip community wealth building. Deze strategie is ontwikkeld in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk – vooral achtergestelde wijken en steden kunnen met deze strategie hun armoede te lijf. Het is geen one size fits all-model, elke wijk of stad is immers anders. Wel is het een aanpak waarmee lokale gemeenschappen echt zeggenschap krijgen over de wijkeconomie, in andere machtsverhoudingen tussen markt, burger en overheid. En een aanpak die de economie met vrij spel voor ‘de markt’ verschuift naar een economie die waarde en welzijn schept in een stad of wijk, en die ook weer laten terugstromen naar bewoners. Waarde en welzijn zijn meervoud: geld, werkgelegenheid, lokaal ondernemerschap, veiligheid, gelijkheid, samenwerking, opleiding, gezondheid, natuur, leefbaarheid, sociale netwerken.

Een aanpak waarmee lokale gemeenschappen echt zeggenschap krijgen over de wijkeconomie, in andere machtsverhoudingen tussen markt, burger en overheid

De gids komt voort uit het project dat in 2020 en 2021 is uitgevoerd in de wijken Venserpolder, Wildemanbuurt en de Banne. Met vijf concrete stappen, tips en lessen uit Amsterdam en uit plekken elders op de wereld. Het is een van de producten die het Fearless City Amsterdam programma heeft opgeleverd en is uitgegeven door De 99 van Amsterdam, geschreven samen met Stichting Commons Network.

Lees ook De Waarde van de Stad
Vind hier de ambities voor de democratische wijkeconomie uit het Cities for Change Forum