Direct naar tekst van: Schetsen van een andere stad – leeslijst

De 99 van Amsterdam website

Democratisering van de economie

We zijn gewend aan neoliberale spelregels en mondiale vrijhandel waarin de marktprijs leidend is. Het kan anders: een economie voor iedereen, waarin de wensen, behoeften en belangen van ons allemaal worden gediend, om te beginnen in de 99 Amsterdamse wijken. Daarover gaat het op de conferentie die we begin december 2019 organiseren.

Een rechtvaardige, democratische economie is een economie waarin geld niet weglekt uit de stad en de buurt, maar juist productief wordt geïnvesteerd in bewoners, wijken, gemeenschappen, de stad zelf. Een economie die het meeste oplevert voor de samenleving en welvaart niet naar ‘boven’ laat stromen, naar een steeds kleinere groep van machtige bezitters, beleggers en grote bedrijven.

Van onderop

Grote steden, buurten en wijken zijn goede laboratoria om te bouwen aan alternatieve economische structuren die veel meer opleveren voor iedereen. Door gestaag van onderop te werken, door talloze initiatieven – coöperaties, commons, sociale ondernemingen, ideële banken, alternatieve munten, wijkcomités enzovoorts – te verbinden in sterke wijknetwerken. In die netwerken ontmoeten bewoners elkaar, en versterken ze het gevoel van gemeenschap en solidariteit. Zo kunnen nieuwe, duurzame vormen van productie, bouwen en openbaar vervoer ontstaan. Zo kunnen solidaire wijkeconomieën en coöperaties in zorg, duurzame energie en andere diensten groeien. Net als stedelijke data-commons, om niet afhankelijk te zijn van Google, Facebook of Airbnb.

Meer burger, minder markt

Hiervoor is een lokale overheid nodig die zich daadwerkelijk verbindt aan een democratische economie en zich hard maakt voor rechtvaardiger nationale en Europese regels. Translokale samenwerking is dan ook cruciaal. Van onderop werken en een overheid die durft te kiezen, gaan ideaal gezien samen – alleen zo zijn de machtige marktpartijen terug te dringen die de aarde en zijn bewoners uitputten. Het gaat dan ook om meer burger, minder markt, en een andere overheid die dat faciliteert: publiek civiele samenwerking. Lees ook Proeftuin Amsterdam: de coöperatieve economie

Artikelen over Democratisering van de economie