Direct naar tekst van: Schone lucht in België

De 99 van Amsterdam website

Eerlijke energietransitie

Wat hebben klimaatverandering en de keuze tussen een brood kopen of je energierekening betalen, met elkaar te maken? De private fossiele energiesector.

De fossiele industrie krijgt veel belastingvoordelen, overheidsgaranties en subsidies om in hernieuwbare energie te investeren. Maar wereldwijd is de CO2-uitstoot in 2018 zo’n 2,7 procent gestegen. In Nederland is in 2018 slechts 6,6 procent van de verbruikte energie schoon. In 2020 moet dat 14 procent zijn. Wanneer grote energiebedrijven verantwoordelijk blijven voor de transitie naar schone of hernieuwbare energie, zal winst altijd voorrang krijgen boven schone lucht. Winst die te behalen valt door energietarieven te verhogen. En daar komt die keuze om de hoek kijken. Door hogere tarieven kampen veel huishoudens met energiearmoede: zij kunnen hun energierekening niet of nauwelijks betalen. In Nederland kampen naar schatting 1 op de 10 huishoudens met energiearmoede. Het is veel effectiever om publiek geld direct in energietransitie te investeren. Overheden draaien de privatiseringen in de energiesector terug. En burgers beseffen dat voor een energietransitie publiek eigendom, democratie en burgerinspraak cruciaal zijn. In Duitsland zijn energiecoöperaties verantwoordelijk voor de helft van alle hernieuwbare energiecapaciteit, vooral gefinancierd door coöperatieve banken en lokale spaarbanken. Minstens 284 Duitse gemeenten namen tussen 2000 en 2017 het elektriciteitsnetwerk weer in eigen beheer, vaak onder druk van burgers die zich hard maakten voor de Energiewende. Andere gemeenten kozen voor een eigen, publieke energievoorziening. Amsterdam heeft nog geen publieke energievoorziening. Inmiddels zijn er wel tientallen energiecoöperaties en initiatieven waar bewoners zelf samen schone en hernieuwbare energie inkopen of opwekken.

Artikelen over Eerlijke energietransitie