Direct naar tekst van:

De 99 van Amsterdam website

Energiedemocratie

Hoe kan energie democratisch worden geproduceerd, gedistribueerd en gebruikt? Zodat het voor iedereen beschikbaar is, voor een betaalbare prijs. Dat is de ambitie achter energiedemocratie.

  • De principes zijn: Universele toegang en sociale rechtvaardigheid: iedereen moet toegang hebben tot voldoende en betaalbare energie. Het energiesysteem moet prioriteit geven aan de behoeften van gemeenschappen, huishoudens en gemarginaliseerde mensen.
  • Hernieuwbare, duurzame en lokale energie: fossiele brandstofbronnen horen in de grond. De energiemix moet zo hernieuwbaar mogelijk zijn en uiteindelijk voor honderd procent hernieuwbaar.
  • Openbaar en sociaal: nieuwe vormen van publiek eigendom en collectief particulier eigendom, vaak in de vorm van coöperaties, dienen het publieke belang.
  • Eerlijke lonen en groene banen: de transitie moet ook banen scheppen tegen een eerlijk loon.

Artikelen over Energiedemocratie