Direct naar tekst van:

De 99 van Amsterdam website

Feminisering van de politiek

Het feminisme speelt een grote rol in de municipalistische beweging. Niet alleen in quota – altijd minimaal de helft vrouwen in functies en panels – maar ook door een andere, minder hiërarchische en ‘mannelijke’ vorm van politiek bedrijven.

De beweging biedt bewust meer ruimte voor twijfel, voor onzekerheid, en daarmee voor mensen die niet zo vloeiend uit hun woorden komen. De oproep is vaak genereus te zijn voor elkaar, elkaar iets te gunnen en open te staan, en zo een alternatief te bieden voor de soms harde politieke cultuur van hardcore activisten en ervaren politici. Ook zorg voor kinderen, familie, voor vriendschappen, voor de samenleving krijgt veel aandacht in beleid en organisatorische politieke praktijk. Gelijkwaardigheid gaat verder dan man-vrouwverhoudingen, het gaat ook om de representatie van alle verschillende bevolkingsgroepen in de stad: etnische groepen, LHBTI-groepen en andere groepen die vaak nog uitgesloten zijn van macht.

Artikelen over Feminisering van de politiek