Direct naar tekst van:

De 99 van Amsterdam website

Nabijheid

Den Haag en Brussel bepalen nog heel veel van het dagelijkse leven. Net als de boardrooms van de City, Wall Street, de Zuidas.

Het municipalisme keert dit om: je eigen, directe, nabije omgeving, dat is waar meer politieke beslissingen zouden moeten vallen. Want in je stad, je eigen wijk, je eigen leefomgeving voel je de gevolgen van een wereld met belastingvoordelen voor multinationals, met macht van data-giganten en hun groeiende honger naar onze persoonlijke gegevens, met steeds meer flexibele, onzekere banen. Ongelijkheid, armoede, vervuiling, sociale uitsluiting en segregatie zijn het meest zichtbaar en voelbaar in de steden. In je eigen wijk kun je daar het meest direct iets aan doen: daar kun je met elkaar optrekken, doelen verenigen en voldoende mensen bij elkaar brengen voor radicale veranderingen. Zoals een rechtvaardiger economie, betere sociale dienstverlening, plek voor vluchtelingen en vrijdenkers, schone energie voor lagere inkomens, moestuinen en leefbare straten.

Artikelen over Nabijheid