Direct naar tekst van:

De 99 van Amsterdam website

Samenvloeiing

In landen als Spanje en Chili kennen ze het al: burgerplatforms die een ‘confluencia’ vormen, een ‘samenvloeiing’ van sociale bewegingen, ngo’s, actiegroepen, buurtcomités, politieke partijen, en losse individuen. Dit is een fundamenteel andere organisatievorm dan de traditionele politieke partijen en coalities zoals wij die kennen.

In zo’n samenvloeiing kunnen partijleden op individuele basis lid worden, net als vakbondsleden, activisten en andere bewoners. En burgers die nog niet actief zijn, worden er nadrukkelijk bij betrokken. Het programma komt niet uit de handen van een klein groepje ergens in een kantoor, maar via een breed consultatieproces in de stad. De kandidaten worden door stemming gekozen, en iedereen die wil kan aan die stemming meedoen.

Artikelen over Samenvloeiing