Direct naar tekst van:

De 99 van Amsterdam website

Translokale samenwerking

Hyperglobalisering, internationale handel, multinationals en grote financiële spelers maken landelijke overheden machtelozer.

Steeds meer problemen – klimaatcrisis, massale vluchtelingenstromen, financiële crisis – houden zich niet aan grenzen. Of het nu gaat om de fossiele industrie, de woningmarkt, centrale banken, multinationals, bedrijfslobby’s en commerciële netwerken: zij hebben zich wereldwijd georganiseerd. Politieke zeggenschap en invloed komen steeds meer klem te zitten – de regels uit Den Haag en Brussel laten weinig ruimte voor lokaal stedelijk beleid om die problemen het hoofd te bieden. Wil de municipalistische beweging de huidige machtsstructuren en economie echt rechtvaardiger en democratischer maken, dan moet die ook over grenzen heen samenwerken. Daarvoor zijn zogeheten translokale netwerken essentieel: progressieve steden die internationaal allianties aangaan. En dat gaat verder dan alleen leren van elkaar en uitwisselen. Gemeenschappelijkheid en gezamenlijkheid zijn immers wezenlijk in de municipalistische beweging, en dat geldt ook voor steden onderling. En ook al zijn in Amsterdam, Napels, Barcelona, Parijs, New York de economische omstandigheden, machtsverhoudingen, politieke cultuur en maatschappelijke trends anders, en zijn de municipalistische experimenten verschillend: alleen door gezamenlijk politiek op te trekken kan de macht en economie fundamenteel veranderen.

Artikelen over Translokale samenwerking