Direct naar tekst van: De 99 van Amsterdam

De 99 van Amsterdam website

De 99 van Amsterdam

Overweldigend aanbod van mensen die buren, zorgpersoneel en ouderen willen helpen. Horeca-ondernemers die voedselbanken hun voorraden geven, festivalbouwers die extra ruimtes voor zorginstellingen bouwen. Studenten die scholieren bijles geven. Deze crisis maakt de kracht van gemeenschappen en solidariteit zichtbaar. En nog meer dan dat: deze crisis maakt zichtbaar dat gezondheid en zorg wereldwijd common goods zijn, en niet in de handen van de markt thuis horen. We zien dat het neoliberale systeem nauwelijks antwoord heeft, en vooral knel zit.

Deze crisis grijpt diep in onze levens in en vereist meer dan geld. Of omgedraaid: deze tijd wijst juist hoe we nieuwe manieren van leven en werken – economisch, sociaal en politiek – kunnen vormen en versterken. Sociaal, eerlijk, gelijkwaardig en solidair. Met een rechtvaardige economie waarin we onze gemeenschappelijke rijkdom koesteren. Waarin we onze verbeeldingskracht en veerkracht gebruiken.

Dromen en verlangens

Dat begint in onze stad, in onze 99 wijken. Wijken waarin ons geld niet op een bankrekening ver weg terechtkomt, maar bij lokale ondernemers en coöperaties terechtkomt. Wijken waar zorg voor ouderen en mensen met een beperking met elkaar samengaan, en waar die zorg meteen werk biedt aan jongeren of vluchtelingen. Wijken waarin we manieren vinden om te wonen tegen eerlijke huurprijzen. Waarin we met elkaar schone energie regelen, betaalbaar en voor iedereen. Wijken die zich niet laten kaal eten door anonieme investeerders, en waarin we meer zijn dan een consument met een portemonnee. Wijken waar ruimte is voor vrijdenkers en kunstenaars die samen met de basisschool de buurt mooier maken. Wijken waarin we met elkaar beslissen over onze pleinen, straten en parken, een collectieve sportschool opzetten, een lokale bank of een uitleenwinkel voor gereedschap. Wijken waarin we durven delen, en onze dromen en verlangens vormgeven.

De macht van burgers

Steden zijn de plek waar ongelijkheid, armoede, eenzaamheid, vervuiling en sociale uitsluiting het meest zichtbaar en voelbaar zijn. In steden hopen de grote problemen zich op: klimaatcrisis, het tekort aan woningen, hoge huren, een economisch systeem dat rijken beloont en anderen kansarm maakt, te dure schone energie, buitenlandse investeerders die winsten wegsluizen, onzekere banen en wantrouwen in het bestuur.

Het kan echt anders, en beter. Steden zijn de plek van verandering. En het gebeurt al. In allerlei initiatieven, buurtgroepen, zorgnetwerken, energiecoöperaties en experimenten maken Amsterdammers de stad al eerlijker, rechtvaardiger en inclusiever, duurzamer. Net als in Berlijn, Londen, Barcelona, Napels, Palermo, Parijs, Athene, Milaan … Overal in Europese steden bouwen bewoners, buurten en wijken aan een solidair systeem dat de macht van de markt terugdringt en de macht van burgers groter en sterker maakt.

Rebelse aard

Amsterdam heeft een sterke veranderkracht, een rebelse aard en een traditie van van solidariteit. De ambitie nu is om die initiatieven in onze stad en in Europa te verbinden. Zodat onze eerlijke, sociale, diverse en gelijkwaardige stad zichtbaar wordt. Met een waardige en volwaardige plek voor elk mens, ongeacht afkomst, achtergrond, klasse, gender of opleiding. Een onverschrokken stad waar we uitbundig durven zijn, in onze dromen, verlangens en onze moed.