Direct naar tekst van: De Stad van Morgen is begonnen!

De 99 van Amsterdam website

De Stad van Morgen is begonnen!

‘Het neoliberalisme vertelt ons dat we ons als individu prima kunnen redden. De werkelijkheid is dat we elkaar nodig hebben om iets te bereiken. Wat schiet de burger op met nog een souvenirwinkel in de straat? Hij heeft meer behoefte aan een winkel met goed en gezond voedsel.’

Xavi Ferrer, Spaans activist en spreker op De Stad van Morgen, schetst het municipalisme. Een verzamelnaam voor manieren, visies, plannen, initiatieven om een weerbare, eerlijke, sociale stad te ontwikkelen, vol alternatieven voor het tekort aan betaalbare woningen, de groeiende tweedeling tussen arm en rijk, de dure en weinig duurzame energie, het gebrek aan macht voor bewoners, de problemen in de (informele) zorg, de grote drukte en toenemende onleefbaarheid in de stad.

En daarover gaat het bij De Stad van Morgen op 6 en 7 december 2019, een grijsbewolkt weekend in de kleurrijke K-buurt. Hier vindt de aftrap plaats van het Amsterdams municipalisme – verbonden aan de internationale beweging door de tweedaagse conferentie ervoor: The Future is Public.

Stemmen

Het zijn twee dagen met invloedrijke denkers als Ted Howard en David Harvey. Met veel Amsterdammers en een veelheid aan stemmen: ‘Alles moet wel anders, maar rebellie is niet de manier’. ‘Strijd tegen de macht van grote bedrijven is hard nodig. Samenwerken, schuren en vechten en verbinding zoeken.’ ‘Het is allemaal zo wit, veel te weinig kleur hier, in verhouding tot de multiculturele stad.’ ‘Hebben we nieuwe waarden en leiderschap nodig om bestaande patronen en systemen te doorbreken?’ En twee dagen met workshops, ontwerpsessies, tafelgesprekken, zoals Lokaal Geld in Overvloed, Rebels Klimaat, Onbevreesde zorg, Groot Amsterdams denken over energie en Bevrijd de ruimte.

Lees hier meer over de Amsterdamse conferentie en de workshops.
Lees hier meer over de internationale conferentie en de thema’s.
Lees hier over de achtergrond van beide conferenties.
Lees hier meer de K-buurt waar we te gast zijn.
Bekijk hier de fotogalerij Vier dagen, twee conferenties

Kruispunt Amsterdam

Dat Amsterdam echt een rol kan spelen en municipalistische verbindingen kan leggen, benadrukken wethouder Rutger Groot Wassink en Xavi Ferrer op de openingsdag. ‘In Barcelona, Preston, Napels en talloze andere Europese steden bestaan democratiseringsbewegingen die zich Fearless noemen. Onbevreesd om voorbij de bestaande orde en het neoliberale kapitalisme te kijken, samen strijdend voor radicale democratisering. Ook voor Amsterdam is het interessant te onderzoeken welke kansen het municipalistisch gedachtengoed de stad te bieden heeft’, aldus de wethouder.

Ferrer moedigt de stad aan: ‘Het Fearless Cities-netwerk groeit. En Amsterdam is belangrijk daarin, zou het kruispunt tussen Noord- en Zuid-Europa kunnen vormen. We moeten samenwerken en onszelf organiseren. Want municipalisme is het gereedschap om de wereld te veranderen.’

David Harvey, sociaal-geograaf en hoogleraar aan de City University of New York, verwoordt het later zo: ‘Als we onszelf als geïsoleerde atomen zien, dan hebben we niet veel macht. Maar als we onszelf zien als onderdeel van relaties, daar open voor staan, dan hebben we een sterke capaciteit voor collectief handelen.’

#de99van020 municipalisme verandert de politiek echt. omdat het burgers en hun rechten op huisvesting en goede publieke voorzieningen echt bovenaan zet