Direct naar tekst van: Schone lucht in België

De 99 van Amsterdam website

Schone lucht in België

Leuven 2030 is een netwerk met 400 leden uit lokale overheden, kennisinstellingen, bedrijven en burgers die de Belgische stad CO2-neutraal willen maken.

Een van de belangrijkste successen is de Roadmap, ontwikkeld met 60 lokale experts, met acties die nodig zijn om Leuven CO2-neutraal te maken: van energie, mobiliteit en consumptie tot governance, financiering en monitoring.

Het initiatief verandert ook de stad zelf door projecten zoals L.E.U.V.E.N. (Lowering Energy Use Via an Extraordinary Network) – een partnerschap van eigenaren van woonzorgcentra, scholen en bedrijven die samen 40 miljoen investeren om openbare gebouwen energie-efficiënter te maken en naar verwachting 7.000 ton CO2-uitstoot minder zal opleveren per jaar. zoals de Straten Vol Leuven – een initiatief om de publieke ruimte terug te winnen en opnieuw in te richten om voetgangers, fietsers en gemeenschappen beter van dienst te kunnen zijn.

De nadruk op het opbouwen van vertrouwen en netwerken heeft ertoe geleid dat CO2-neutraliteit bovenaan de politieke agenda van Leuven staat. Vóór Leuven 2030 was er geen enkele visie op een duurzame toekomst waarin stakeholders zich konden verenigen.