De stad, plek voor verandering

Alles piept, kraakt, schuurt en scheurt. Wereldwijd. Steden, Amsterdam incluis, zijn de snelkookpan voor een omslag naar een eerlijke, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving. De 99 van Amsterdam is een doe- en denktank die mensen, ideeën, experimenten, initiatieven, ervaringen uit Amsterdam en andere steden met elkaar verbindt. »»

Agenda for the city of the future

Burgers, bestuurders, activisten, experts, jongeren, socialie ondernemers, academici, onderzoekers, schrijvers, rappers, politici, opiniemakers, ambtenaren uit 38 steden wereldwijd… Twaalf weken lang waren zij te vinden op het Cities for Change Forum. Een internationaal online forum dat optimistisch de stad van de toekomst onderzocht en de schaduwkanten van de huidige economie ontrafelde. De wereld is aan verandering toe. Lees de aanbevelingen.

Verander de wereld. Begin bij de stad.

Hoe democratiseer je de economie? Met WijkWelvaartsWerk!

Hoe democratiseer je de economie? Met WijkWelvaartsWerk!

Alles wat actieve bewoners voor hun wijk doen, heeft sociale en economische waarde. Hoe kan die waarde echt meetellen in de wijkeconomie? Of eigenlijk: hoe democratiseer je de economie? Om te beginnen met de nieuwe gids voor WijkWelvaartsWerk. In vijf concrete stappen kunnen actieve bewoners, betrokken ambtenaren, buurtinitiatieven, welzijnsorganisaties en sociale ondernemingen meteen aan de slag. (more…)

Slide 1
Lifestyle
Slide 2
Lifestyle
previous arrow
next arrow
Wie beslist over de stad?

Who decides about the city?

Een stad is gebouwd op denkbeelden. En de huidige denkbeelden maken van de stad een strijdperk en zijn onrechtvaardig voor Amsterdammers. Een democratische en inclusieve stad waarin elke bewoner een menswaardig leven kan leiden, is geen quick fix, maar vraagt een andere, gedurfde visie. Over kansen voor kansrijken, fysieke en digitale hekken, en het recht op de stad. (more…)