De stad, plek voor verandering

Alles piept, kraakt, schuurt en scheurt. Wereldwijd. Steden, Amsterdam incluis, zijn de snelkookpan voor een omslag naar een eerlijke, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving. De 99 van Amsterdam is een doe- en denktank die mensen, ideeën, experimenten, initiatieven, ervaringen uit Amsterdam en andere steden met elkaar verbindt. »»

Uniek magazine voor de 21e eeuw! Nederlandse editie

Unique magazine for the 21st century! International edition

Het is tijd voor het welzijn van mensen en de planeet. In dit magazine lees je (bijna) alles over een nieuwe economie die past bij de 21e eeuw. Want fundamentele antwoorden zijn nodig voor het systeem dat ons en de planeet uitput en ons tot consumenten maakt zonder echte macht. Ondertussen zijn de volwassen alternatieven er in overvloed. De99 presenteert Verander de wereld, begin bij de stad. In 140 pagina’s.

It’s time for the well-being of people and the planet. In this magazine you can read (almost) everything about a new economy that fits the 21st century. Because fundamental answers are needed for the system that exhausts us and the planet and makes us consumers with no real power. Meanwhile, the matured alternatives are plentiful. De99 presents Change the world, start with the city. In 140 pages.

Uniek magazine voor de 21e eeuw! Nederlandse editie

Het is tijd voor het welzijn van mensen en de planeet. In dit magazine lees je (bijna) alles over een nieuwe economie die past bij de 21e eeuw. Want fundamentele antwoorden zijn nodig voor het systeem dat ons en de planeet uitput en ons tot consumenten maakt zonder echte macht. Ondertussen zijn de volwassen alternatieven er in overvloed. De99 presenteert Verander de wereld, begin bij de stad. In 140 pagina’s.

Unique magazine for the 21st century! International edition

It’s time for the well-being of people and the planet. In this magazine you can read (almost) everything about a new economy that fits the 21st century. Because fundamental answers are needed for the system that exhausts us and the planet and makes us consumers with no real power. Meanwhile, the matured alternatives are plentiful. De99 presents Change the world, start with the city. In 140 pages.

Agenda for the city of the future

Burgers, bestuurders, activisten, experts, jongeren, socialie ondernemers, academici, onderzoekers, schrijvers, rappers, politici, opiniemakers, ambtenaren uit 38 steden wereldwijd… Twaalf weken lang waren zij te vinden op het Cities for Change Forum. Een internationaal online forum dat optimistisch de stad van de toekomst onderzocht en de schaduwkanten van de huidige economie ontrafelde. De wereld is aan verandering toe. Lees de aanbevelingen.

Aan de slag! Handige gids voor community wealth building

Aan de slag! Handige gids voor community wealth building

Actieve bewoners, betrokken ambtenaren, buurtinitiatieven, welzijnsorganisaties en sociale ondernemingen kunnen meteen aan de slag met community wealth building in hun wijk. Met de gids voor WijkWelvaartsWerk die vijf concrete stappen uitlegt. Want alles wat actieve bewoners en initiatieven voor hun wijk doen, heeft sociale en economische waarde. En community wealth building is een strategie om die waarde echt te laten meetellen in de wijkeconomie. Of beter: de wijkeconomie te democratiseren. (more…)

Wie beslist over de stad?

Who decides about the city?

Een stad is gebouwd op denkbeelden. En de huidige denkbeelden maken van de stad een strijdperk en zijn onrechtvaardig voor Amsterdammers. Een democratische en inclusieve stad waarin elke bewoner een menswaardig leven kan leiden, is geen quick fix, maar vraagt een andere, gedurfde visie. Over kansen voor kansrijken, fysieke en digitale hekken, en het recht op de stad. (more…)