Wonen & Publieke Ruimte

Het kan: rechtvaardige huisvesting in Amsterdam

Het kan: rechtvaardige huisvesting in Amsterdam

Te duur, te schaars, te ongelijk, te onduurzaam: Amsterdam heeft een woningcrisis. Voor een rechtvaardige aanpak is meer nodig dan x woningen per jaar bijbouwen en gesleutel aan de huidige...

Wie beslist over de stad?

Who decides about the city?

Een stad is gebouwd op denkbeelden. En de huidige denkbeelden maken van de stad een strijdperk en zijn onrechtvaardig voor Amsterdammers. Een democratische en inclusieve stad waarin elke...

De publieke ruimte & ons dagelijks leven

De publieke ruimte & ons dagelijks leven

Is een brug alleen om overheen te rijden? Gaat je leefgebied ook verder dan de voordeur? Zijn parkeerplaatsen, terrassen of festivals de beste manier om de publieke ruimte te gebruiken?...

De stad als snelkookpan

De stad als snelkookpan

De nood vliegt ons om de oren: klimaatcrisis, humanitaire crisis, economische recessies, landbouwcrisis, woningtekort, een enorme ongelijkheid in geld en macht, belastingontwijkende...

Mini-encyclopedie municipalisme

Mini-encyclopedie municipalisme

Municipalisme is een verzamelterm voor een groeiende beweging van steden wereldwijd die de broedplaatsen zijn van een rechtvaardige economie, democratie, tolerantie, solidariteit, publieke...