Over De99vanAmsterdam

De99vanAmsterdam is een initiatief van het Fearless City Amsterdam-programma van de gemeente Amsterdam. De 99 is opgericht om de Amsterdamse initiatieven die de stad eerlijker, rechtvaardiger, duurzamer en inclusiever maken, te verbinden met elkaar en met steden in het buitenland. De naam verwijst naar twee soorten 99. De 99 wijken van Amsterdam waar we wonen en leven. En naar de 99 procent bewoners op deze wereld die – in tegenstelling tot de 1 procent – niet beschikken over enorme rijkdom en macht.

ambities & doelen

Vanuit het Fearless City programma wil Amsterdam in de voorhoede staan van Cities of Change, de wereldwijd groeiende beweging die naar een duurzamer, gelijkwaardiger, eerlijker en inclusiever samenleving streeft. Deze beweging staat bekend als municipalisme: steden wereldwijd ontpoppen zich tot voorvechters van (economische) systeemverandering, democratie, tolerantie, solidariteit, publieke belangen en mensenrechten.

 • Het programma wil een motor zijn voor systeemverandering in de stad. Voor, van en door Amsterdammers, bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke organisaties.
 • Van eind maart tot eind juni 2021 organiseerden we voor en met Amsterdammers en stedelingen over heel Europa, bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke organisaties het forum Cities for Change, dat naast eigen programmering ook een open platform bood voor maatschappelijke organisaties en actieve burgers om zelf te programmeren, gesprekken aan te gaan en voorstellen voor te leggen.
 • Internationaal worden we deel van een duurzaam netwerk van progressieve steden, stadsbesturen, initiatieven, organisaties en bewegingen in Nederland en Europa. Met een sterk profiel van Amsterdam als stad van verandering. En een internationale conferentie van april tot juni 2021.

thema’s

Het programma werkt aan de volgende thema’s:

 • Nieuwe Economie
 • Klimaat & Energie
 • Wonen & Publieke Ruimte
 • Digital democracy
 • Migratie & Discriminatie

werkwijze

Om deze ambities te bereiken, investeren we in:

 • onderzoek. Dat doen we zelf of laten we doen door formele kennisinstellingen en informele groepen. We experimenteren met methoden en technologieën die Amsterdammers werkelijk een stem geven.
 • samenwerking. Politiek-bestuurlijk, met invloedrijke instellingen en informele groepen.
 • verbinding. Met een breed palet aan betrokken burgers en organisaties. We praten, luisteren, informeren en inspireren.
 • uitwisseling. We wisselen strategieën en ervaringen uit met internationale politieke actoren, sociale bewegingen, denktanks en andere progressieve steden.
 • communicatie. We maken ideeën, experimenten, initiatieven, ervaringen en best practices uit binnen- en buitenland toegankelijk.
 • forum. Van 26 maart t/m 29 juni 2021 vond online een groot online internationaal forum plaats. Samen met actieve stedelingen, bestuurders van progressieve steden, ambtenaren, wetenschappers en lokale bewegingen.

wereldwijde verbindingen

Het programma gaat te rade bij vooruitstrevende internationale en Nederlandse denkers en doeners, concepten en stromingen. En is verbonden met progressieve steden, netwerken, stadsbesturen, initiatieven, organisaties en bewegingen.