analyse

Public civil partnerships

agenda voor de stad van de toekomstBurgers en overheid werken samen in publieke voorzieningen.Dit zijn de opbrengsten van tientallen gesprekken, discussies en uitwisseling van Cities for...

Dashboard for the social economy

agenda voor de stad van de toekomst‘Als bestuurder zou ik sleutelen aan de definities van wat je als winst en verlies voor de stad ziet.’Amma Asante, voorzitter Landelijke Cliëntenraad‘Als...

Essentiële economie

agenda voor de stad van de toekomst‘Zonder verwarming of energie kan iemand komen te overlijden.’Sanne Akerboom, oprichter en directeur Sustainable Industry Lab‘Zonder verwarming of...

Social economy

agenda voor de stad van de toekomst‘Om onze economie te democratiseren, moeten we beheer krijgen over kapitaal, over onze banken, ons land en eigendom. Onder controle van echte mensen en...

Translocal collaboration

agenda voor de stad van de toekomstSteden trekken samen op voor een systeemverandering in een sterk, solidair netwerk.Dit zijn de opbrengsten van tientallen gesprekken, discussies en...

Public space

agenda voor de stad van de toekomstEen stad waar mensen zich vrij voelen om hun eigen weg te volgen.Dit zijn de opbrengsten van tientallen gesprekken, discussies en uitwisseling van Cities...

Migration

agenda voor de stad van de toekomstDe stad is een veilige haven met volwaardige burgerrechten voor ieder die hier leeft.Dit zijn de opbrengsten van tientallen gesprekken, discussies en...

Climate & Energy

agenda voor de stad van de toekomstUrgenter dan de klimaatcrisis kun je het niet hebben. En de transitie moet stevig, snel en rechtvaardig zijn.Dit zijn de opbrengsten van tientallen...

Housing

agenda voor de stad van de toekomstGoede, betaalbare en toegankelijke huisvesting die recht doet aan de bonte mix van de stad.Dit zijn de opbrengsten van tientallen gesprekken, discussies...