agenda voor de stad van de toekomst

Huisvesting

De digitale ruimte is een publieke ruimte, waar wij – burgers en publieke instellingen – zelf macht over hebben.

Ambitie & transitie

Informatie behoort toe aan burgers en gebruikers, technologie wordt democratisch ontwikkeld en platforms worden in publiek-civiele samenwerking beheerd. Het ontwerp is gebaseerd op design justice: met, door en vanuit gebruikers, en dan vooral de kwetsbaarsten, zoals de kinderen die online onderwijs krijgen. Een doordachte strategie over de digitale transitie op lange termijn vanuit overheid is essentieel. Anders blijven de techbedrijven de macht houden.

VUL DE QUOTE INHIER NAAM EN FUNCTIE

VUL DE QUOTE INHIER NAAM EN FUNCTIE

VUL DE QUOTE INHIER NAAM EN FUNCTIE

Aanbevelingen

 • Regulering. De gemeente kan niet alle grote bedrijven de laan uit sturen. Maar heeft wel macht om regels op te leggen hoe zij zich gedragen in de publieke digitale ruimte ten gunste van bewoners.
 • Regulering, nogmaals. De gemeente faciliteert nu de techbedrijven. En heeft bijvoorbeeld een convenant met Uber, maar heeft de koeriers niet gehoord. 
 • Volg de ontwikkeling van de platforms in andere steden. Bepaalde schade wordt daar al zichtbaar, en Amsterdam kan op tijd maatregelen nemen.
 • Denk in ‘oudgediende’ oplossingen. Zoals vakbonden voor koeriers en andere platformwerkers, datacentra als nutsbedrijven.
 • Stap uit het alternatief en uit de logica van de markt. De commerciële interfaces zijn nu de standaard, ze nudgen, ze pushen … Moeten die de norm zijn? Of moeten makers en gebruikers er vanuit design justice juist iets anders tegenover stellen? 
 • Tegenover al het financiële geweld van de techbedrijven zijn massieve publieke investeringen nodig, op Europees niveau, om publiek beheerde platforms te ontwikkelen.
 • We moeten inzicht krijgen in de maatschappelijke, economische en ecologische gevolgen van de digitale productieketen. Van een hamburger is de schade in kaart gebracht, van veevoer tot de burger op je bord. Dat kan ook met digitale producten.

VUL DE QUOTE INHIER NAAM EN FUNCTIE

Op welk probleem zijn die aanbevelingen het antwoord?

De trillion dollar companies, Big Tech, vormen ons dagelijks leven. Onderwijs, boodschappen, zorg, cultuur, begrafenissen, verjaardagen: de pandemie schoot ons met razende snelheid de digitale ruimte en de platformeconomie in. Het lijkt allemaal efficiënt, makkelijk, innovatief. Ondertussen is die ruimte niet van ons, maar van verdienmodellen gericht op enorme winst, niet op ons welzijn. Wij – burgers en overheden – hebben nauwelijks iets te zeggen over de private techbedrijven, en we zijn er enorm afhankelijk van.

De digitale ruimte – en wie het beheert en beheerst – heeft effect op onze publieke ruimte. Letterlijk met de betonnen dozen datacentra, de Uber Eats- en andere koeriers die door de stad rijden. Google Classroom bepaalt ons onderwijs. Je kunt eigenlijk alleen maar publiek naar je theater trekken door op Facebook te zitten. Onze online foto’s worden gebruikt om software voor gezichtsherkenning te ontwikkelen.

Wat gebeurt er al in Amsterdam of andere steden?

 • verenigen Coopcycle is een federatie van fietsbezorgcoöperaties. Democratisch bestuurd, waardoor ze hun macht en middelen kunnen verenigen en kosten kunnen verlagen (zonder al de managementlagen waar Uber Eats Met een sterke onderhandelingsmacht om de rechten van fietskoeriers te beschermen.
 • campagne voeren Rights for Riders en European Assembly for Riders strijden voor betere arbeidsvoorwaarden voor alle fietskoeriers.
 • actie voeren via Uber Cheats kunnen koeriers hun werkelijk gefietste kilometers melden en klachten indienen.
 • uitwisselen Beter Samen [?] is een netwerk van gemeenten, zorgverzekeraars, formele zorgmedewerkers en informele zorgers om protocollen en ervaringen uit te wisselen. Bewust los van commerciële partijen
 • coalities bouwen Openbare bibliotheken vormen een coalitie om hun publieke rol te blijven vervullen, juist in de digitale ruimte
 • solidariteit ontwikkelen. Open source software bestaat al in allerlei vormen. En dat kan nog veel meer.
 • inclusieve participatie ontwikkelen. Er zijn participatieplatforms waar burgers en gemeentes zichzelf kunnen organiseren. Barcelona heeft daar enorme ervaring mee.

Verder lezen, luisteren of kijken

 • De verleiding van Uber Eats Je kunt laagdrempelig aan de slag als koerier, het voelt als vrijheid en eigen keuze. Ondertussen is het een vliegwiel voor ongelijkheid. Onopgemerkt zit je onder het minimumloon, en ontwijkt het bedrijf belastingen. Bekijk hier de online expo
 • De vlucht naar online onderwijs De ongelijkheid werd meteen zichtbaar tussen wie wel en geen digitale toegang heeft, een computer en digitaal vaardige ouders.. Bekijk de online expo Klassen in de cloud
 • Over managerslogica en alles als dataprobleem Een doordachte strategie voor de digitale transitie ontbreekt en die is hard nodig. Lees De push naar de cloud,
 • Data stromen door de stad Techreuzen lijken gratis diensten te leveren en eigenen zich ondertussen massa’s data toe, ook intieme gegevens als gewicht, seksuele voorkeur en medicijngebruik. Lees het artikel op De 99 van Amsterdam