Direct naar tekst van: Over de 99 van Amsterdam

De 99 van Amsterdam website

Over de 99 van Amsterdam

De99vanamsterdam (de 99) is een doe- en denktank, bestaande uit een klein team gefinancierd door de gemeente Amsterdam, en een netwerk van doeners en denkers.

De 99 is opgericht om de Amsterdamse initiatieven die de stad eerlijker, rechtvaardiger, duurzamer en inclusiever maken, te verbinden met elkaar en met de internationale municipalistische beweging. De denktank valt onder het Fearless City-programma van de gemeente Amsterdam. We verzamelen ideeën, experimenten, initiatieven, ervaringen en best practices uit binnen- en buitenland en maken die toegankelijk. Daarnaast laten we onderzoek doen en ontwikkelen we strategieën en visies. Zo kan Amsterdam een stad van verandering worden, en vinden Amsterdammers én andere steden inspiratie. Te beginnen bij de internationale en Amsterdamse conferenties.

De naam verwijst naar twee soorten 99. De 99 wijken van Amsterdam waar we wonen en leven, elkaar kennen, onze boodschappen doen, een praatje op straat maken en naar het café gaan, een buurtfeest organiseren, onze kinderen op straat spelen. En de 99 verwijst naar de 99 procent van de wereld, de overgrote meerderheid van de mensen die uitgesloten is van macht en niet tot de enorm rijke 1 procent horen. In de naam ligt een rechtvaardig Amsterdam besloten dat de dromen weerspiegelt van de 99 procent in de 99 wijken van Amsterdam.

de doelen van de 99

De doelen zijn:

  1. we ontwikkelen een heldere en onderbouwde visie op Amsterdam als stad van verandering. Samen met Amsterdammers en organisaties, want zij veranderen de stad.
  2. we leggen verbindingen tussen Amsterdammers en Amsterdamse organisaties om die visie kracht bij te zetten.
  3. we bouwen een netwerk tussen bewegingen in Europese steden om op basis van die visie de grote, politieke, economische, ecologische en financiële systeemcrises, die Amsterdam overstijgen, te lijf te gaan.

Dit ‘wij’ is een uitgebreid ‘wij’: het team van de doe- en denktank en elke Amsterdammer die zich verwant voelt met de ambities van een diverse, inclusieve en veel gelijkwaardiger stad, deze verder wil ontwikkelen en in de praktijk wil brengen. De 99 wil een sociale beweging stimuleren, met alle Amsterdammers, maar ook nationaal en internationaal.

de visie van de 99

Het programma van de 99 drijft op een aantal waarden: democratisering, rechtvaardigheid en meer macht voor bewoners en collectieven in de wijken waar we met elkaar leven.

Over macht, wensen en verlangens

Democratisering is het proces waarbij macht, invloed, eigenaarschap en zeggenschap veel meer bij bewoners en hun organisaties komt te liggen. Dat doet recht aan de collectieve kennis, expertise en kracht van Amsterdammers. Democratisering van de economie[ We zijn gewend aan neoliberale spelregels en mondiale vrijhandel waarin alleen de marktprijs telt, met steeds meer flexibele, onzekere banen, en veel rijkdom voor een heel kleine bovenlaag. Het argument voor dit economische model – het zou voor iederéén het meest opleveren – is inmiddels weerlegd. Een rechtvaardige economie is juist democratisch, sociaal en solidair. Gaat echt uit van de behoeften, wensen, dromen en belangen van de 99 procent, in plaats van winst en groei van enkelen. Laat geld niet weglekken uit de stad, maar zorgt ervoor dat het juist wordt geïnvesteerd in bewoners, wijken, gemeenschappen, de stad zelf.

Over de wijk

De wijk en de stad zijn dé plekken om die alternatieve, coöperatieve economie te laten groeien. Een wijk is immers een soort dorp. Je doet er boodschappen, gaat er naar het café, je kinderen spelen er op het plein, je maakt een praatje op straat om je klachten en zorgen te delen, of juist je plezier. Je komt Amsterdammers tegen die niet tot je eigen bubbel, klasse of etnische groep behoren, je merkt waarin je verschilt én wat je gemeenschappelijk hebt. Met andere woorden, een wijk is een plek van nabijheid, daar kun je met elkaar een cultuur van gemeenschappelijkheid ontwikkelen.