Over de 99 van Amsterdam

​De 99 van Amsterdam is een initiatief van het Fearless City Amsterdam programma van de gemeente Amsterdam. De 99 is opgericht om de Amsterdamse initiatieven die de stad eerlijker, rechtvaardiger, duurzamer en inclusiever maken, te verbinden met elkaar en met steden in het buitenland. De naam verwijst naar twee soorten 99. De 99 wijken van Amsterdam waar we wonen en leven. En de 99 verwijst naar de 99 procent van de wereld, de overgrote meerderheid van de mensen die uitgesloten is van macht. In de naam ligt een rechtvaardig Amsterdam besloten dat de dromen weerspiegelt van de 99 procent in de 99 wijken van Amsterdam.

Heb je ideeën of wil je meer weten? Neem contact met ons op via: info@de99vanAmsterdam.nl

Amsterdam stad van verandering

We verzamelen ideeën, experimenten, initiatieven, ervaringen en best practices uit binnen- en buitenland en maken die toegankelijk. Daarnaast laten we onderzoek doen en ontwikkelen we strategieën en visies. Zo kan Amsterdam een stad van verandering worden, en vinden Amsterdammers én andere steden inspiratie.