De diensten en functionaliteiten die wij aanbieden via onze website dragen bij aan het realiseren van onze missie. In sommige gevallen verwerken wij daarbij persoonsgegevens. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Uw gegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het behalen van onze missie en baseren ons daarbij altijd op een wettelijke grondslag uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, wij afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • organisatie
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig of totdat u een verzoek indient om de gegevens te verwijderen. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld. Hieronder worden een aantal belangrijke voorbeelden toegelicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van de website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Uw rechten als het gaat om persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heeft de verstrekker van persoonsgegevens een aantal belangrijke rechten, zoals het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken en het recht te verzoeken op inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens. Dit laatste zal het geval zijn indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt zijn. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wie zijn gegevens wil inzien, aanpassen, laten verwijderen of overdragen kan contact opnemen met de 99 van Amsterdam, per e-mail via info@de99vanamsterdam.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Wat zijn cookies

Een cookie is een klein bestandje, dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren en om het gebruik van de website te analyseren.

Cookies van derden

Op verschillende plekken maakt de website gebruik van webcontent van andere partijen. Bijvoorbeeld door video’s of afbeeldingen te embedden of andere sites via een iframe te ontsluiten. Ook kunt u via een link naar een andere website worden verwezen. Deze webcontent van derden kan cookies gebruiken en zal worden geblokkeerd wanneer u cookies heeft geweigerd.

Gebruikersstatistieken

Om gebruiksstatistieken op de campagnesite bij te houden, gebruiken we de open source software Matomo (voorheen Piwik). We hebben de volgende privacybeschermende maatregelen genomen:

 • we maskeren de laatste vijf hextetten van de IPv6-adressen en de laatste twee octetten van de IPv4-adressen die we van bezoekers verzamelen (bijvoorbeeld 2001:db8:7bb:: of 198.51.0.0).
 • we bewaren de verzamelde gegevens op onze eigen servers die we zelf beheren en die in Nederland staan.
 • we respecteren Do Not Track headers, en moedigen het gebruik ervan en van cookie-blockers, aan.

Met behulp van Matomo en de analytische cookies verzamelen we de volgende gegevens:

 • het unieke nummer gekoppeld aan de cookie _pk_id (zie hierboven)
 • IP-adres (gemaskeerd)
 • Bezochte pagina’s (titel en URL) en datum en tijdstip waarop deze zijn bezocht.
 • De URL van de pagina waarmee men op de website is gekomen (Referrer URL)
 • Gebruikte links op de website die verwijzen naar externe websites (Outlink)
 • Geschatte locatie: land, regio, stad (we verzamelen niet de exacte geolocatie)
 • Overige gegevens: schermresolutie, lokale tijd van bezoeker, snelheid van de website, taal van de browser
 • User agent van de browser: gebruikte browser, besturingssysteem, soort apparaat (computer, smartphone, etc.).

We verwerken deze gegevens voor zover dit noodzakelijk is om het gebruik en functioneren van onze website te kunnen analyseren. Door de privacybeschermende maatregelen die we nemen, is de impact op je privacy beperkt en vragen we niet apart om je toestemming. De bezoekerlogs worden niet langer bewaard dan 100 dagen.

Wijzigingen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze Privacyverklaring voor mogelijke wijzigingen in ons beleid