agenda voor de stad van de toekomst

Publiek-civiele samenwerking

Burgers en overheid werken samen in publieke voorzieningen.

Dit zijn de opbrengsten van tientallen gesprekken, discussies en uitwisseling van Cities for Change.  Door uiteenlopende deelnemers en organisaties uit Amsterdam en andere steden in Europa.

Transitie

Een rechtvaardige welzijnseconomie bestaat ook uit democratische verhoudingen en duurzame verbindingen tussen burgers en gemeente. Met een veel grotere zeggenschap en eigenaarschap voor (georganiseerde) bewoners. Dit vraagt van Amsterdammers om burger te zijn in plaats van consument. En van bestuur, ambtenaren en politici om macht werkelijk te delen met burgers, voorbij participatie, inspraak en co-creatie. 

Zorg, energie, publieke ruimte, huisvesting, openbaar vervoer en infrastructuur en andere diensten voor ons basisbestaan: waar overheden nu vooral samenwerken met grote private bedrijven in publiek-private partnerschappen (PPP’s), komen publiek-civiele samenwerkingen, PCP’s, van de grond. Daarbij kan de C ook staan voor collectief, coöperatief, commons, citizens of community. 

 

Klimaat en energie

Democratische wijkeconomie

Huisvesting

Amsterdamse donuteconomie

Publieke ruimte

Digitale democratie

Translokale samenwerking

Migratie