Direct naar tekst van: Schetsen van een andere stad – leeslijst

De 99 van Amsterdam website

Schetsen van een andere stad – leeslijst

Bijzonder, bizar, ongrijpbaar, onzeker, het nieuwe normaal, lockdowns, crisis … de coronacrisis verschuift alles wat we kennen. En hoe stil we ook lijken te staan, de samenleving beweegt.

Alleen al die duizenden initiatieven om kwetsbaren en frontlijnwerkers te helpen, tonen hoezeer solidariteit in ons ingebakken zit. De ideeën, voorstellen, opinies over een ommekeer naar een andere, eerlijke samenleving en democratische economie schieten uit de grond. Evenals de analyses hoe de coronacrisis ongelijkheid zichtbaar maakt.

Hieronder vind je een verzameling artikelen over hoe we nú plannen kunnen maken over een rechtvaardige stedelijke en Amsterdamse samenleving. Verre van een ultieme en uitputtende leeslijst, wel hoopvolle schetsen.

The Democracy Collaborative (TDC) en het Centre for Local Economic Strategies (CLES) over hoe community wealth building – welvaart van de gemeenschap opbouwen – een rechtvaardige post-corona economie dient.

Dat een solidaire, democratische economie juist de veerkracht heeft om de coronacrisis het hoofd te bieden, laat het Braziliaanse Maricá zien, een stad met 160.000 inwoners waarvan 42.000 met lage inkomens.

Een crisiscollege over hoop en herovering. We ontdekken weer waar het echt om gaat in het leven: gezondheid, nabije relaties, saamhorigheid, rust en ruimte, cultuur, vrijheid. De aanpak van de crisis laat zien dat we de rol van de overheid en de publieke zaak weer moeten heroveren op doorgeslagen marktwerking. “Hoe voorkomen we dat geld in de vorm van winsten en speculatie wegvloeit?

Een sterk pleidooi van wetenschappers dat politici en beleidsmakers de essentiële goederen en diensten zoals huisvesting, water, gas en elektriciteit, gezondheidszorg, kinderopvang, ouderenzorg, voedselvoorziening en onderwijs in ere herstellen.

Over platformkapitalisme en hoe dat anders kan, nu er allerlei nieuwe lokale platform-initiatieven opkomen, georganiseerd door burgers, netwerken en publieke en particuliere organisaties die de meest kwetsbare leden van hun gemeenschappen willen helpen.

‘Maak niet dezelfde fout als na de crisis in 2008’. De burgemeesters van Amsterdam, Barcelona, Parijs en Milaan laten hun stem horen over een Europese en solidaire manier om uit deze crisis te komen: tegen onverdraagzaamheid, tegen strenge bezuinigingen, voor een sterker, solidairder Europa dat luistert naar de steden. Ook in El Pais, El Diario, La Republica, Corriere della Sera, Deutsche Welle

Amsterdam wil met het nieuwe economische donut-model op weg een andere, sociale en rechtvaardige post-corona economie.

Het gewone leven vóór de pandemie zat al vol uitsluiting voor te veel mensen, kende al ongelijkheid en een klimaatcrisis. En in alle onzekerheid die deze crisis oproept, kunnen we nu diepgaande sociale en economische veranderingen onderzoeken. ‘Het onmogelijke vindt al plaats.’

Over de hele wereld gaat het heel anders dan de horrorfilms voorspelden. De transformerende kracht van wederzijdse hulp is nog interessanter dan het lijkt: de macht verschuift van markt en staat naar de commons, de gemeenschappen.

Een rijkgevulde, internationale leeslijst voor wie nog dieper in de politieke, economische en sociale effecten wil duiken, en meer wil weten over hoe de post-pandemische samenleving eruit kan zien.