The Future is Public & De Stad van Morgen – 2019

De Amsterdamse K-buurt begin december 2019: achter een stalen deur in een parkeergarage komen conferentiegangers een kleurrijke zaal binnen. Hier vinden twee conferenties plaats onder de hoede van De 99 van Amsterdam, een internationale en een Amsterdamse. 4 dagen, 2 conferenties, 600 internationale en Amsterdamse deelnemers, 9 panels, 36 workshops, 7 lezingen, 4 prijsuitreikingen, en heel veel uitwisseling. De conferenties gaan over niets minder dan de wereld veranderen.

Meteen naar de verslagen van de conferenties

The Future is Public is de internationale conferentie. Georganiseerd door TNI, De 99 van Amsterdam en internationale partnerorganisaties op 4 en 5 december 2019. Lees hier de verslagen, plannen, ideeën.

De Stad van Morgen is de Amsterdamse conferentie op 6 en 7 december 2019, georganiseerd door De 99 van Amsterdam en partners, en is door The Future is Public verbonden aan de internationale beweging. Lees hier over de ambities, de inzichten en wat keynote sprekers Ferrer, Harvey en Howard meegeven.

conferentie 2019De energie van een groeiende beweging

De conferenties The Future is Public en De Stad van Morgen in december 2019 hebben geen gladde, utopische wereld als ideaal. Wel een wereld waarin menselijke behoeften de basis zijn voor een alternatieve economie: bestaanszekerheid, solidariteit, privacy, gemeenschappelijkheid, rechtvaardigheid. Een economie waarin we niet uitgeleverd zijn aan winstgedreven multinationals en neoliberale spelregels, waarin we echt een antwoord proberen te vinden op ongelijkheid en klimaatcrisis. Het zijn levendige, warmbloedige conferenties waar abstracte en grote begrippen – municipalisme, democratisering van de economie, rechtvaardige energietransitie, gelijkwaardigheid, duurzaamheid, radicale democratie – concreet en dagelijkser worden. Iedereen voelt hier de energie van een groeiende beweging.

Souvenirwinkel

‘Het neoliberalisme vertelt dat we ons als individu prima kunnen redden. De werkelijkheid is dat we elkaar nodig hebben om iets te bereiken. Wat schiet de burger op met nog een souvenirwinkel in de straat? Hij heeft meer behoefte aan een winkel met goed en gezond voedsel.’ Het Parool schetst met de woorden van Xavi Ferrer, Spaans activist en spreker op de Amsterdamse conferentie de lijnen van het municipalisme. Een verzamelnaam voor manieren, visies, plannen, initiatieven om een weerbare, eerlijke, sociale stad te ontwikkelen, vol alternatieven voor de groeiende tweedeling tussen arm en rijk, voor het tekort aan betaalbare woningen, de dure en weinig duurzame energie, de problemen in de (informele) zorg, het gebrek aan macht voor burgers.

Elkaar nodig hebben om iets te bereiken is bij beide conferenties zichtbaar en voelbaar: deze dagen vullen zich met uitwisseling tussen denkers, doeners, onderzoekers, bewoners, buurtinitiatiefnemers, vakbondsleden, politici, beleidsmakers, activisten. Met analyses van de economie en marktwerking, met de praktische kanten van alternatieve en democratische modellen voor economie. Met manieren om eigenaarschap en macht te verwerven. Met aandacht voor verschillen. 

Hart van de zaak

‘Zet de publieke toekomst voorop, maar belangrijker: zet de jeugd en toekomstige generaties voorop!’ Na de warme opening door Tanja Jadnanansing, voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost, volgt een intensief programma met panels, workshops, lezingen, discussies, onderzoek, dialoog, verhalen, plannen en 600 deelnemers.

Ook met denker David Harvey: ‘Het dominante economische model werkt enorm goed voor 1 procent van de wereld, niet voor de rest.’ Met Ted Howard: ‘Hoe blijft het geld dat wordt verdiend in de lokale gemeenschap ook in die gemeenschap?’ Met wethouder Rutger Groot Wassink: ‘We staan op een kantelpunt, we moeten samenwerken in een nieuwe politieke orde.’

Kickstart

Na 2×2 dagen is vooral zichtbaar hoe divers municipalisme is. Van volksapotheek tot zwarte dekoloniale blik, van water, banken, energie en afval tot schoolmaaltijden … Het hart van de zaak is dat alle initiatieven en visies geen losse dingetjes zijn, maar daadwerkelijke, werkzame, radicaal democratische alternatieven voor een neoliberale samenleving. Bovendien tonen deze dagen hoe uiteenlopend democratische economieën zijn – er is geen blauwdruk of vaste set regels. En zoals in elke conferentie worden hier netwerken gelegd, plannen gesmeed, volgende conferenties opgezet, onderzoek uitgedacht, samenwerkingen gevonden …. Wat een kickstart van de municipalistische beweging in Amsterdam!

Over de K-buurt waar de conferenties in 2019 te gast zijn

We zijn met onze conferenties te gast in de Taibah moskee, de Ghanese Pentecost kerk, buurthuis de Bonte Kraai, in de K-buurt Amsterdam Zuidoost. Een wijk rijk aan migranten, stedelijk, multicultureel, rauw en community is hier belangrijker dan individualisme. Met een geschiedenis die aan onze discussies raken. De buurt belichaamt veel van de downs en ups van Amsterdam Zuidoost, en raakt veel van de discussies tijdens de conferenties – met dank aan Black Archives voor hun interventie over de geschiedenis van de zwarte strijd in Nederland.

Hart voor de K-buurt is als basisbeweging geboren uit protesten in 2016 tegen grootschalige bouwplannen. Al jarenlang maakten bewoners duidelijk dat ze vooral goede openbare ruimte en een plein als hart van de buurt nodig hebben. In plaats daarvan kregen ze grootschalige, massieve nieuwbouw gepresenteerd. Bewoners lieten zich krachtig horen: met protesten, demonstraties, inzet van kerken en moskee en een massale opkomst bij de lokale overheid, in Zuidoost én de centrale stad. Uiteindelijk is de gemeente teruggestuurd naar de tekentafel, met de boodschap echt rekening te houden met de behoeften en verlangens van bewoners. Andere plannen rondom parkeerterrein en vuilnisophaal waren hetzelfde verhaal, en waren weer aanleiding voor protesten en publiciteit.

Uniek was de Participatiestaking in 2018. Na veel inspraakavonden zonder concrete resultaten, en vaak te zijn opgekomen voor de echte stem van bewoners, deed Hart voor de K-Buurt even niet mee in het gesprek met de gemeente. De staking was een groot succes. Inmiddels zit het buurtnetwerk in het hart van de besluitvorming over de buurt. Bovendien hebben al deze protesten veel mensen uit verschillende lagen samengebracht. En hoewel Hart voor de K-buurt begon als een one issue-beweging voor goede openbare ruimte, is de functie inmiddels veel socialer. Belangrijk in het werk blijft om de lokale overheid bij de les te houden, te leren bewoners écht centraal te stellen.